Mở doanh nghiệp để làm gì

Mục đích của mở doanh nghiệp là giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho xã hội. Chứ không phải thuần túy kiếm lợi nhuận hay thoả mãn đam mê.

Thành công của doanh nghiệp là giải quyết cho nhiều người có việc, có thu nhập.

Thông tin bổ sung

Nhóm: Chia sẻ

Miêu tả:

Mục đích mở doanh nghiệp


Trình tự các bước:


Công cụ sử dụng:Trạng thái: Active

___

Xem: TẤT CẢ PHƯƠNG PHÁP

Tuần 09, Thứ Hai – Ngày 26.02.2024


Posted

in

by

Tags: