Bước ra khỏi vùng an toàn

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế sáng tạo.

Mọi người đang dành rất nhiều thời gian trên internet & mạng xã hội.

Do đó nếu bạn muốn phát triển công việc, thu nhập thì cần xuất hiện trên online và:

1) Cho mọi người biết bạn đang làm gì

2) Tăng số lượng người biết đến bạn

3) Tạo ra nội dung có giá trị đối với những người biết đến bạn

Bạn không “may mắn” vì bạn đã không làm gì cả.

Nếu bạn đã làm nhưng chưa thấy kết quả thì có lẽ là do bạn chưa trình bày công việc trước đủ số lượng người.

Thông tin bổ sung

Nhóm: Chia sẻ

Miêu tả:

Chúng ta đang sống trong nền kinh tế sáng tạo


Trình tự các bước:


Công cụ sử dụng:Trạng thái: Active

___

Xem: TẤT CẢ PHƯƠNG PHÁP

Tuần 09, Thứ Hai – Ngày 26.02.2024


Posted

in

by

Tags: